SP vindt college nalatig met verstrekken gegevens huiselijk geweld

AMSTELVEEN – De lokale fractie van de SP vindt dat het college nalatig is geweest met verstrekken van gegevens over huiselijke geweld en kindermishandeling in Amstelveen. De raad van Amsterdam ontving een halfjaarrapportage van advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis al op 5 september. De collega’s in Amstelveen kregen dezelfde cijfers pas op 27 september. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling vindt volgens de SP nog steeds op grote schaal plaats, ook in Amstelveen.  De SP heeft vanaf het voorjaar van 2019 meerdere keren het college gevraagd maatregelen te treffen om de wachtlijsten bij Veilig Thuis aan te pakken. Daarnaast heeft de SP meerdere keren gevraagd om de actuele cijfers over doorlooptijden en wachttijden bij Veilig Thuis.

Wil Roode: “Als portefeuillehouder van de SP in Amstelveen en als oud-rechercheur jeugd- en zedenzaken bij de politie werd ik direct gealarmeerd door de cijfers uit 2018. Het bleek namelijk dat doorlooptijden van tien weken niet werden gehaald. Na herhaalde toezeggingen door het college om er bij Veilig Thuis op aan te dringen de ontstane situatie op te lossen kwam het college uiteindelijk pas op 27 september met een brief en de halfjaarrapportage. De SP was hierover onaangenaam verrast.”

“Op 18 september stond het Jeugdbeleid op de agenda van de commissie Burgers & Samenleving. Door de nalatigheid van het college werd de raad te laat te geïnformeerd over de situatie bij Veilig Thuis. Zodoende is in ieder geval de fractie van de SP niet in staat gesteld om het college vragen te stellen met betrekking tot de ontstane situatie bij Veilig Thuis,” aldus Roode.

Wil Roode: “Het is onaanvaardbaar dat het college informatie achterhoudt waar om gevraagd is om een onderwerp tijdens een commissievergadering te kunnen bespreken. Het gaat hier om de levens van kwetsbare kinderen. Het enige lichtpuntje in de hele gang van zaken is dat het college een toezegging heeft gedaan de raad elke drie maanden op de hoogte te zullen houden.”

Foto: pxhere