Toekomst voetbalvereniging RKAVIC hangt aan zijden draadje

AMSTELVEEN – De toekomst van de Amstelveense voetbalvereniging RKAVIC hangt aan een zijden draadje. Onlangs heeft het bestuur van de ruim honderdjarige club aan het Amstelveense college kenbaar gemaakt dat ‘de structuur en de positie het voortbestaan van de vereniging op termijn onzeker maken’. 

Grootste struikelblok is de aanwas van vrijwilligers. Twee van de drie bestuursleden hebben aangeven er aan het einde van dit seizoen mee op te houden en vooralsnog zijn er geen opvolgers. Maar het betreft ook de aanwas van vrijwilligers op het gebied van facilitaire zaken.

Onlangs overleed zo’n typische supervrijwilliger die het onderhoud bij RKAVIC verzorgde. Hiervoor is nog geen vervanger gevonden. RKAVIC-voorzitter Paul-Jan van Rooijen: “In het ergste geval zullen we voor het onderhoud een extern bureau moeten inschakelen. Maar daar zijn natuurlijk ook de nodige extra kosten aan verbonden.”

Het bestuur is nu nog druk aan het kijken wat de mogelijke scenario’s zijn om amateurvoetbal op het Escapade-terrein te behouden. Eerder strandde het voornemen van RKAVIC en AmstelveenHeemraad om te fuseren. De leden van AmstelveenHeemraad gaven aan een verhuizing naar Escapade niet te zien zitten. Dat was voor de gemeente een voorwaarde.

Voorzitter Paul-Jan van Rooijen hoopt dat AmstelveenHeemraad, maar ook bijvoorbeeld een club als NFC, een mogelijke fusie (opnieuw) op de agenda wil zetten. “Er volgen binnenkort weer gesprekken. We zouden elkaar heel goed kunnen versterken. Want RKAVIC is natuurlijk niet de enige vereniging die moeite heeft vrijwilligers te vinden.”

Voor het huidige bestuur is het zaak om er in ieder geval voor te zorgen dat voetbal mogelijk blijft op het terrein van RKAVIC, dat overigens eigendom van de club zelf is. Daarom heeft de vereniging al in een vroeg stadium de huidige stand van zaken aan de gemeente gemeld. Het college start op korte termijn dan ook een onderzoek naar ‘de kansen en mogelijkheden’.

Het bestuur hoopt in ieder geval dat de urgentie van het tekort aan vrijwilligers nu eindelijk doordringt. “Er moeten nu echt mensen gaan opstaan. Anders wordt het slechtste scenario bewaarheid,” aldus Van Rooijen.

Foto: Google Maps