VVD aan de slag met ozb om miljoenenstrafkorting te voorkomen

AMSTELVEEN – Hoe, dat is nog raadsel. Maar het staat vast dat de lokale fractie van de VVD aan de slag wil met de hoogte van de ozb-belasting in Amstelveen. VVD-raadslid Tom Coumans maakte dinsdagavond tijdens de commissie algemeen bestuur en middelen bekend dat partij samen met anderen aan een voorstel werkt ten aanzien van de ozb. Dit alles onder het motto: ‘De ozb groeit mee maar doet geen pijn in de portemonnee.’

Onze gemeente houdt al jarenlang vast aan het idee om de ozb-belasting alleen te verhogen met de inflatiecorrectie. Het rijk is van mening dat de ozb in Amstelveen best omhoog kan en heeft de gemeente daarom een strafkorting opgelegd. Coumans stelt dat de nadelige effecten van deze gemeentefonds-verdeelsystematiek gerelateerd aan de OZB op dit moment een beperking oplevert van zo’n twee miljoen euro per jaar.

De VVD’er vreest dat door de slinkende bronnen van inkomsten het bestaande voorzieningenniveau in Amstelveen in gevaar komt. Hij noemde daarbij ook nog de problemen rond de ambtelijke samenwerking met Aalsmeer. Indien deze wordt stopgezet, verdwijnt ook de besparing van 1,4 miljoen euro die het nu oplevert.

Hoe het voorstel van de VVD eruit komt te zien, is nog onduidelijk. GroenLinks-fractievoorzitter Martin Kortekaas vroeg tijdens de commissie of Coumans minder cryptisch wilde zijn. Concrete informatie over het voorstel bleef echter uit.

De VVD en daarmee fractievoorzitter Kees Noomen zijn altijd fel tegenstander geweest van ozb-verhoging. Wel liet Noomen voor de zomer weten dat verhogen om aan de strafkorting te ontkomen een optie is. De inwoners moeten dan wel op een andere manier worden gecompenseerd.