VVD ziet JA/JA-sticker in Amstelveen niet zitten

AMSTELVEEN – De lokale fractie van de VVD ziet een eventuele invoering van een JA/JA-sticker in Amstelveen niet zitten. “Het moet maar eens afgelopen zijn met de betutteling van de burgers en het opleggen van remmende regeltjes voor ondernemers,” stelt raadslid Remco Snoek op de website van de Amstelveense VVD

De JA/JA-sticker zorgt ervoor dat mensen die ongeadresseerd drukwerk willen ontvangen dit ook daadwerkelijk krijgen. Bij mensen die geen stickers op de brievenbus hebben, morgen alleen nog huis-aan-huisbladen worden bezorgd. Onlangs keurde de rechter het gebruik van de sticker goed, na protest van de reclame- en drukwerkindustrie.

“Wat de VVD Amstelveen betreft zijn de huidige bestaande veelheid aan stickers meer dan toereikend om aan te geven of men wel of geen ongeadresseerde post wilt ontvangen in de brievenbus,” stelt Snoek. Hij vervolgt: “Onze burgers zijn echt mans genoeg dit zelf te regelen en kunnen de bestaande en gewenste stickers uiterst eenvoudig afhalen bij de gemeente. Verdergaand ingrijpen is dus volstrekt onnodig en bovendien schadelijk voor de lokale middenstand die een behoorlijk aandeel van haar omzet te danken heeft aan deze oer-vorm van reclame maken.”

Daarnaast geeft Snoek aan dat het bezorgen van folders voor zeer veel groepen van belang is. En dan gaat het niet alleen om jongeren die de eerste schreden op de arbeidsmarkt zetten met folders bezorgen. Snoek denkt ook aan ouderen en mensen met een beperking. ” Voor deze groepen is een dergelijke activiteit van groot belang om mee te kunnen blijven doen in onze (inclusieve) samenleving.”

“De argumenten van de Ja-knikkers op de JA/JA-stickers zijn bovendien boterzacht. De ongeadresseerde post wordt veelal gedrukt op gerecycled papier, dus daar is geen extra bomenkap voor nodig. Bovendien zorgt de papierindustrie allang voor een continue aanplant van Europese bossen die de kap van bomen voor papier vele malen overtreft,” aldus Snoek.