Afvalwater rioolzuivering geschikt voor verwarming Amstelveense woningen

AMSTELVEEN – Uit onderzoek van de gemeente Amstelveen, Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en Eneco blijkt dat het mogelijk is om duizenden huishoudens grotendeels van duurzame warmte te voorzien. Dit kan door het gebruik van warmte uit het afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Amstelveen. Volgens het onderzoek lijken de wijken Bankras/Kostverloren en Uilenstede/Kronenburg het meest geschikt om te starten met dit concept.

Wethouder Floor Gordon van Duurzaamheid: ,,De RWZI Amstelveen is een van de schaarse duurzame warmtebronnen in de gemeente en kan een belangrijk alternatief vormen voor de warmtevraag van Amstelveen-Noord. Bij de zuivering van rioolwater komt lage temperatuur restwarmte vrij die gebruikt kan worden om  bijvoorbeeld huizen te verwarmen.” Dit kan met een grote centrale warmtepomp worden opgewerkt naar een voor woningen bruikbare temperatuur. Er is nog wel elektriciteit nodig, voor de warmtepomp, en een nieuw (sub)warmtenet.

Naast de nieuwbouwprojecten kunnen in de genoemde wijken ook bestaande complexen en particuliere woningen in fases worden aangesloten op het nieuwe warmtenet. In de vervolgfase van het onderzoek zal meer worden gekeken naar de warmtevraag van omliggende wijken. Belangrijk hierbij is het goed in kaart brengen van de geschiktheid van woningen en het betrekken van gebouweigenaren en ontwikkelaars van nieuwbouwprojecten.

In 2020 stelt de gemeente een Transitievisie Warmte vast, waarbij de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek worden meegenomen.