Sociale huurwoningen op locatie wijkcentrum Alleman

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen heeft plannen om wijkcentrum Alleman en het Medisch Centrum Bankras te verplaatsen naar de plek van de voormalige Bankrashal. Ook moet een apotheek worden toegevoegd in het pand. Daarnaast staan er koopappartementencomplex gepland voor de locatie. Op de plek van Alleman komt dan ruimte voor sociale huurwoningen en appartementen net boven de sociale huurgrens. Voor een ‘goede woonmix’ is er ook ruimte voor koopappartementen in het middensegment waar minimaal drie jaar zelfbewoning voor gaat gelden.

Dit valt te lezen in de concept Startnotitie Alleman Kwartier die de gemeente heeft vrijgegeven. Als de gemeenteraad het plan goedkeurt, start de planologische procedure. Als deze is afgerond, kan er een nieuwe multifunctionele wijkvoorziening komen aan het Oostelijk Halfrond en zo’n 60 koopappartementen tot 363.000 euro (prijspeil 2019) met parkeerplaatsen onder het gebouw.

Eigen Haard kan een appartementencomplex met ongeveer 30 sociale huurwoningen (huren onder de 720,42 euro per maand, prijspeil 2019) realiseren op de plek van het oude medisch centrum Bankras. De gemeente wil grond van het oude wijkcentrum verkopen om ongeveer 60 huurappartementen te laten bouwen met huren van 720 tot 915 euro per maand (prijspeil 2019). Het plan heeft aandacht voor behoud van groenstructuur, zo min mogelijk schaduwwerking op omliggende woningen, voldoende parkeergelegenheid en een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Het nieuwe hart van de wijk kan in 2025 kloppen.

Floor Gordon, wethouder Ruimtelijke Ordening: ,,Bij het realiseren van nieuwe bouwprojecten kijken we wat er nodig is en welke partijen we in de wijk kunnen samenbrengen voor een optimaal plan. Een plan dat meer balans brengt in het woningaanbod in Bankras/Kostverloren en voldoet aan onze woningambities om meer betaalbare woningen toe te voegen.”

Ze vervolgt: ,,We zetten in op doorstroming vanuit de sociale huur en woonruimte voor starters en voor kwetsbare inwoners met een zorgvraag. De ambitie van zorgverleners voor ruimere huisvesting en een breder zorgaanbod, een sterk verouderd wijkcentrum en vraag naar gevarieerd woningaanbod komen samen in stadsvernieuwing in het hart van deze wijk. Nu het college van B en W heeft ingestemd met de conceptstartnotitie, kunnen we het plan voorleggen aan alle belanghebbenden en omwonenden.”

Wethouder Marijn van Ballegooijen (Welzijn) vult aan: “Wijkcentrum Alleman is bijna 42 jaar oud en hoognodig aan vervanging toe. Het medisch centrum Bankras wil dringend uitbreiden om meer gevarieerde en kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. Voor het wijkcentrum hebben we een online enquête gehouden. Hieruit komt naar voren dat het centrum van grote betekenis is voor de wijk. Modernisering is hard nodig en de ligging vinden buurtbewoners mooi centraal in het groen. We zetten in op een nieuw wijkcentrum met dezelfde omvang als het oude”.

Op 3 december organiseert de gemeente een inloopavond in Alleman tussen 19 en 21 uur. Na afloop van de participatieperiode biedt het college van B en W de startnotitie aan de gemeenteraad aan. Reageren op het plan kan tot 20 december.

De getoonde foto is een impressie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.