Amstelveen stelt Aalsmeer voorwaarden over andere inrichting samenwerking

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen is bereid om mee te werken aan de wens van Aalsmeer om de samenwerking anders in te richten, mits er vóór 31 maart 2020 aan een aantal voorwaarden is voldaan. Dit laat het college van B en W weten in een brief aan het college van Aalsmeer.

Allereerst wil het college dat de onenigheid over onder meer de bijdrage van Aalsmeer aan de kosten van ICT en digitalisering is opgelost. Daarnaast wil de gemeente vooraf overeenstemming met Aalsmeer over toekomstige dienstverlening. Tot slot moeten beide colleges het eens zijn over de aanpak, planning en spelregels voor de totstandkoming van de nieuwe samenwerking.

Wethouders Frank Berkhout en Herbert Raat betreuren nog steeds dat de samenwerking in de huidige vorm stopt. “Voor ons liggen de prioriteiten nu bij een aantal zaken. De dienstverlening aan inwoners en ondernemers mag er niet onder lijden. Daarbij moet het anders inrichten van de samenwerking zo snel mogelijk gaan, zodat onze medewerkers er zo min mogelijk en zo kort mogelijk last van hebben. En vanzelfsprekend willen wij de kosten beperkt houden. Daarom is het belangrijk dat wij snel weten waar wij aan toe zijn.”

Als Aalsmeer niet op tijd aan de voorwaarden voldoet, zal Amstelveen zich uitsluitend richten op de wens van het college van Aalsmeer om uit de samenwerkingsovereenkomst te treden. Dat betekent stopzetting van de dienstverlening aan Aalsmeer en ontvlechting van systemen, dossiers en taken, uiterlijk per 1 januari 2022.

Het voorstel met de voorwaarden voor het anders inrichten van de samenwerking staat op de gemeenteraad agenda van december.