Buurgemeenten willen dat minister maximumsnelheid A9 aanpast

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen en Ouder-Amstel hebben het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat via een brief dringend gevraagd om de maximumsnelheid te veranderen. De buurgemeenten vragen de minister om de maximale snelheid op de A9 te verlagen van 100 naar 80 kilometer per uur. Dit is één van de maatregelen om de luchtkwaliteit in de gemeenten te verbeteren.

Tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2019 werd de motie ‘gezonde lucht in Amstelveen’ aangenomen. Hierin werd het college van B en W opgeroepen om opnieuw een verzoek in te dienen voor de verlaging van de maximumsnelheid.

Het RIVM deed dit jaar onderzoek naar de effecten van kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof op omwonenden rond Schiphol. Het blijkt dat de hoeveelheid ultrafijnstof een kortdurend effect heeft op de gezondheid. Voor mensen met luchtwegklachten kunnen de klachten groter zijn.

Er is een belangrijk verband tussen de uitstoot van schadelijke stoffen en de maximumsnelheid. Volgens de gemeenten is verlagen van de maximumsnelheid een eerste stap in de goede richting bij het streven naar de advieswaarden van de World Health Organization.