ChristenUnie vindt huidige plannen stadsvernieuwing te mager

AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van de ChristenUnie wil dat er meer gebeurt dan alleen vernieuwing van de infrastructuur, opknappen van woningen en nieuwbouw binnen de huidige plannen voor stadsvernieuwing. De partij zal de komende tijd in de gemeenteraad blijven pleiten voor een stadsvernieuwing 2.0. Volgens Bert de Pijper, fractievoorzitter van de ChristenUnie, mist de visie op de toekomst van de Amstelveense wijken.

De partij roept het college van B en W en de coalitiepartijen VVD, D66 en PvdA op om eerst te kijken naar de wijkbewoners en het karakteristieke van de wijk. Er moet meer aandacht zijn voor de cultuur en dynamiek van een wijk. In de wijken moeten niet alleen woningen en gemeentelijke voorzieningen worden vernieuwd, maar ook de wegenstructuur en natuur in een wijk. Ook moet er worden gekeken naar hoe het welzijn van de wijkbewoners verbeterd kan worden door gebruik te maken van maatwerk. Het is volgens De Pijper belangrijk om te streven naar een wijk, waarbij zowel jongeren als ouderen samen gaan voor “hun” wijk. Ten slotte moet er per wijk worden gekeken naar welke nieuwe, duurzame mogelijkheden kunnen worden ingezet op het gebied van bijvoorbeeld duurzame energie. Op die manier willen volgende generaties ook in met name de oudere wijken blijven wonen.

De ChristenUnie is blij met de jaarlijkse drie miljoen voor de toekomst van Amstelveense wijken, maar gaat wel voor een toekomstbestendig financiële handelwijze. Er moet eerst worden gekeken hoe bestaande financiële regelingen en subsidies doeltreffender kunnen worden ingezet. De drie miljoen euro kan dan worden gebruikt voor investeringen waar op dat moment geen financiering voor is.