College van B en W wil computer voor elk kind uit minimagezin

AMSTELVEEN – Volgens het college van B en W kan de manier van handelen rondom armoede en schulden worden verbeterd. Wethouder Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen zegt: “Inwoners met een minimuminkomen, soms in combinatie met problematische schulden, hebben vaak onvoldoende budget voor ziektekosten, computers of leuke uitjes. Ook hun kinderen hebben recht om te sporten of hun lessen uit te werken op een computer.”

Allereerst krijgt elk kind uit een minimagezin, dat naar het voortgezet onderwijs gaat, geld voor een computer. Bovendien wordt de bijdrage voor computers verhoogd van 300 naar 400 euro. Daarnaast kunnen minima van achttien jaar of ouder eenmalig rekenen op vijftig euro als zij willen meedoen aan een activiteit op het gebied van cultuur, sport, educatie of een activiteit van een ouderenbond.

Ook wil het college het Jeugdfonds Sport en Cultuur volgend jaar 15.000 euro subsidie verlenen. Tot slot wat betreft de ziektekosten wil de gemeente, per 2021, 230 euro vergoeden voor gedeeltelijke dekking van het eigen risico van de ziektekostenverzekering van Zorg en Zekerheid. Wanneer men geen overstap kan of wil maken, krijgen ze de tegemoetkoming via de bijzondere bijstand.

Het voorstel wordt naar verwachting op 11 december besproken in de raad.

Foto: stockphoto