Cultuuragenda 2020-2024: De stad als podium voor kunst en cultuur

 Het college van Amstelveen wil het diverse aanbod aan kunst en cultuur in de gemeente meer zichtbaar maken en letterlijk en figuurlijk een podium geven in de stad. Niet alleen voor de gevestigde generatie, maar ook voor aanstormend jong talent. Dit is het doel van de nieuwe Cultuuragenda 2020-2024 met als titel ‘De stad als podium’. Kunstenaars, inwoners, instellingen en culturele initiatieven worden uitgedaagd het podium te betreden om te laten zien wat Amstelveen in huis heeft.

De nieuwe Cultuuragenda schept de voorwaarden die ervoor zorgen dat Amstelveners uit alle lagen van de bevolking toegang krijgen tot kunst en cultuur. Zowel om eraan deel te nemen, als om ernaar te kijken. Dit begint bij de allerjongsten. “We willen dat ieder kind dat de basisschool verlaat in aanraking is geweest met kunst en cultuur. Daarvoor gaan we aan de slag met cultuureducatie”, zegt wethouder Herbert Raat (Kunst en Cultuur). “Ons voornemen is om samen met het Museum Jan van der Togt het oude schooltje in het Oude Dorp te vernieuwen, zodat kinderen hier cultuureducatie kunnen krijgen. Daarnaast gaan we jongeren betrekken bij het ontwikkelen van cultureel aanbod voor leeftijdsgenoten. Aan dit programma koppelen we een stimuleringsprijs voor jonge en veelbelovende talenten om ze een kans te geven zich verder te ontwikkelen. Maar ook voor hedendaagse kunstenaars roepen we een prijs in het leven in samenwerking met het Cobra Museum. We hebben al de Ondernemer van het Jaar verkiezing. Hoe mooi zou dat zijn als we vanaf volgend jaar de Cobra Kunstprijs Amstelveen kunnen uitreiken?”

De stad als podium
Al dit talent verdient een groot podium. Niet alleen tussen de vier muren van een culturele instelling of atelier, maar ook daarbuiten. Niet voor niets draagt de Cultuuragenda de titel De stad als podium. Bossen, parken, pleinen, wijken, straten, cafés en kerken. Het zijn allemaal plekken waar kunst en cultuur goed gedijen. Het college wil op de lange termijn het karakter van Amstelveen als ‘Groene Stad’ uitvergroten door cultuur en natuur met elkaar te verbinden. Denk daarbij aan een cultureel parklandschap zoals in Japan en Groot-Brittannië. “Kunst en cultuur moeten niet meer alleen plaatsvinden achter gesloten deuren, de luiken moeten veel meer open”, zegt wethouder Raat. “Denk aan een beeldentuin op ‘het dak’ van de A9 bij het Oude Dorp. Of samenwerkingen tussen het culturele veld met lokale ondernemers bij tentoonstellingen en culturele evenementen.”

Talent stimuleren
Het aanmoedigen van jong talent is een investering in de kunstenaars van de toekomst. Daarom wordt structureel geld vrijgemaakt om de eigen collectie aan te vullen met kunst van jonge en veelbelovende kunstenaars. Bij de aankoop van kunstwerken laat de gemeente zich adviseren door een nog op te richten Adviescommissie Beeldende Kunst (ABK). De aangekochte kunst exposeert de gemeente rondom de raadzaal, zodat het voor iedereen toegankelijk is.

Vernieuwing
Om bezoekers te blijven trekken, zowel nationaal als internationaal, is het belangrijk dat culturele instellingen zich blijven vernieuwen. Raat: “Hiervoor willen we meer toe naar periodes van drie jaar bij het bepalen van de subsidie die de instellingen ontvangen. Na die drie jaar maken we de balans op om te zien of de huidige insteek nog werkt of dat een andere invalshoek misschien beter is. Zo blijft de kunst- en cultuurwereld in beweging en aantrekkelijk.”

Ambities
In de nieuwe Cultuuragenda staan nog veel meer ambitieuze plannen. Deze zijn tot stand gekomen door intensief overleg met het culturele veld en de gemeenteraad. “Ik wil iedereen bedanken die heeft meegedacht om te komen tot deze rijk gevulde Cultuuragenda. De ambities zijn groot, maar door samen te werken kunnen we ze allemaal behalen.”

De Cultuuragenda 2020-2024 wordt op 27 november besproken in de raadscommissie Burgers en Samenleving en op 11 december vastgesteld door de gemeenteraad.