Gemeente geeft mantelzorgers extra steun

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen gaat mantelzorgers extra ondersteunen. De inspanningen zijn er onder meer op gericht om overbelasting te voorkomen bij mensen die intensief voor familie, buren of vrienden zorgen. Daarnaast moet duidelijker worden welke hulp er beschikbaar is en hoe die te krijgen.

“Mantelzorgers weten vaak zelf niet eens dat ze mantelzorger zijn”, zegt Wethouder Marijn van Ballegooijen. “Ze weten niet welke hulp ze kunnen krijgen bij de ondersteuning van hun naasten. Daarom komt er onder meer een campagne om de bekendheid van mantelzorgondersteuning te vergroten.”

Mantelzorg & Meer
Mantelzorg & Meer voert in opdracht van de gemeente mantelzorgondersteuning uit. Bij Mantelzorg & Meer zijn zo’n 1.200 mantelzorgers ingeschreven. “Wij hopen dat meer Amstelveners zich inschrijven. We willen ook de capaciteit uitbreiden, zodat meer mantelzorgers ondersteuning kunnen krijgen,” zegt Van Ballegooijen. “Het zou goed zijn als mantelzorgers in een eerder stadium om ondersteuning vragen en niet pas als ze al overbelast zijn. Maar we gaan ook regelen dat mantelzorgers tijd voor zichzelf hebben. Het ervaren van steun en waardering is voor mantelzorgers belangrijk.”

Het team van Mantelzorg & Meer: “Wij zijn blij met de extra ondersteuning. Goed dat vanuit de gemeente meer aandacht voor het onderwerp is. Mantelzorgers kunnen extra ondersteuning goed gebruiken.”

Bijeenkomst
In maart 2019 was er een bijeenkomst om te horen wat bij mantelzorgondersteuning nodig en belangrijk is. De gemeente heeft vervolgens het Actieplan Mantelzorgondersteuning gemaakt. De gemeenteraad heeft het actieplan woensdag 6 november 2019 unaniem vastgesteld en het budget voor mantelzorgondersteuning meer dan verdubbeld. Het plan behelst onder meer een campagne voor professionals en publiek die aansluit bij de landelijke campagne. De extra mantelzorgondersteuning bestaat onder meer uit hulp bij het aanvragen van zorg, een logeeradres, informatievoorziening, lotgenotenpraatgroepen en cursussen. Ook gaat de gemeente Amstelveen inzetten op technologie om mantelzorgers te ondersteunen.