Provincie Noord-Holland verkoopt weidevogelgebied Landje van Geijsel

AMSTELVEEN – De provincie Noord-Holland heeft het Landje van Geijsel verkocht aan pachter de heer Geijsel en Landschap Noord-Holland. Het Landje van Geijsel is een natuurgebied van ruim zeven hectare bij Ouderkerk aan de Amstel. Vanaf half februari tot medio mei is het een echt plas-dras gebied waar grutto’s, kemphanen, scholeksters, pijlstaarten en vele soorten steltlopers van dichtbij te bewonderen zijn.

Het beheer van de gronden wordt gezamenlijk opgepakt door de kopers. Volgens gedeputeerde Esther Rommel staat de provincie positief tegenover de verkoop: “De combinatie van de persoon die het beheer zeer goed in de vingers heeft en de continuïteit, kennis en ervaring van een natuurbeherende organisatie garandeert een toekomstbestendig beheer van het waardevolle Landje van Geijsel.”

Het Landje van Geijsel was sinds 2013 in bezit van de provincie. De heer Geijsel had, als pachter, Landje van Geijsel negentien jaar beheerd als plas-dras/weidevogelgebied.