Te veel Amstelveense kinderen kunnen niet zwemmen: college treft maatregelen

AMSTELVEEN – 27 procent van de vijfjarige en 7 procent van de tienjarige kinderen uit Amstelveen kunnen niet zwemmen. Deze kinderen hebben geen zwemdiploma en zitten ook niet op zwemles. Het betreft vooral kinderen met een migratieachtergrond. Het college van B en W wil hier iets aan doen.

De gemeente Amstelveen streeft ernaar dat alle kinderen vanaf hun tiende zwemvaardig zijn. Om te onderzoeken of dat op dit moment het geval is, liet het college onderzoek doen door de GGD. “We wilden weten hoe het zit,” zegt wethouder Rob Ellermeijer. “Uit het onderzoek blijkt nu dat 7 procent van de tienjarigen in onze gemeente niet kan zwemmen. Daar willen we verandering in brengen.”

Nieuwkomers
Veruit de meeste tienjarigen die niet kunnen zwemmen hebben een niet-westerse achtergrond. Dit zijn in totaal 65 van de 75 niet-zwemvaardige tienjarigen. Dat is 87 procent. Van de groep vijfjarigen die niet kan zwemmen heeft 73 procent een niet-westerse achtergrond.

Daarom wil het college zich in zijn plannen vooral richten op nieuwkomers. “We hebben met de GGD afgesproken dat zwemvaardigheid een vast onderdeel wordt van het gezinsconsult van nieuwkomers. Zo worden alle mensen die nieuw in onze gemeente komen, gewezen op het belang van kunnen zwemmen,” zegt Ellermeijer.

Wachtlijsten
Naast dat ouders het belang van zwemvaardigheid in een waterrijke gemeente als Amstelveen niet altijd inzien, zorgen ook lange wachtlijsten bij zwembaden ervoor dat kinderen niet altijd op tijd leren zwemmen. Daarom is de gemeente nu met het sportbedrijf in gesprek om meer uren vrij te maken voor zwemles.

Ouders die de zwemles niet kunnen betalen, kunnen een Amstelveenpas aanvragen. Zwemles is met deze pas gratis voor inkomens tot 130 procent van het minimuminkomen. “Blijkbaar zijn er ouders die dit niet weten. Daarom komt er extra voorlichting over de pas, onder meer op scholen en bij centra voor jeugd en gezin,” zegt de wethouder.