Aantal meldingen huiselijk geweld Amstelveen stijgt al jaren

AMSTELVEEN – Volgens cijfers van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, stijgt het aantal meldingen van huiselijk geweld in Amstelveen al jaren. Deze trend geldt voor de hele regio Amsterdam-Amstelland. Eerder stuurde de lokale fractie van de SP al een brief aan Burgemeester en Wethouders over het aantal meldingen van huiselijk geweld in Amstelveen en de doorlooptijden bij Veilig Thuis.

In de regio Amsterdam-Amstelland gaat het om de volgende cijfers:

  • 6.423 meldingen in 2016 waarvan 290 uit Amstelveen
  • 7.539 meldingen in 2017 waarvan 465 uit Amstelveen
  • 9.747 meldingen in 2018 waarvan 562 uit Amstelveen
  • 5.738 meldingen in de eerste helft van 2019 waarvan 340 uit Amstelveen

De instroom van het aantal meldingen is sinds de start van Veilig Thuis in 2015 in alle jaren flink gestegen. Zo is er in de eerste helft van 2019 een stijging van 32% ten opzichte van de eerste helft van 2018. Ook waren er in de eerste helft van dit jaar meer meldingen dan in heel 2015. Bij ongeveer drie kwart van de meldingen is er sprake van acute of structurele onveiligheid, bij acht procent is dat niet het geval maar zijn er wel risico’s voor onveiligheid in de toekomst.

De meeste van deze meldingen komen van de politie, maar ook andere professionals maken meldingen. Van deze meldingen in de eerste helft van 2019 zijn er in de regio in 4.206 gevallen sprake van huishoudens met kinderen. In 1532 gevallen waren er geen kinderen bij betrokken. Voor de gemeente Amstelveen betreft het 276 meldingen waarbij er huishoudens met kinderen in het spel waren en 73 meldingen waarbij er geen kinderen bij waren betrokken.

Het aantal toegenomen meldingen heeft ook zijn weergave op de doorlooptijden. De wettelijke termijn voor Veilig Thuis om een situatie te beoordelen en een besluit te nemen over het vervolg bedraagt vijf werkdagen. In januari 2019 werd in 56% van de gevallen dit streven gehaald, in juni was dat nog maar 38%. Als redenen voor de toegenomen doorlooptijd geeft Veilig Thuis: de toegenomen werkdruk door de hogere instroom van het aantal meldingen, een tekort aan personeel en de vernieuwde werkwijzen die tijdrovender zouden zijn.

Om deze problemen het hoofd te bieden is de organisatie in gesprek met partners om de kwaliteit van de meldingen verbeteren zodat er geen onterechte meldingen worden gedaan. Ook wordt er nieuw personeel aangenomen en wordt er onderzocht of de werkwijze vereenvoudigd kan worden.

Zelf te maken met huiselijk geweld?

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland

Valckenierstraat 5
1018 XB Amsterdam
020-7983798
https://www.020veiligthuis.nl/