Amstelveen gaat verkeersveiligheid Willem Dreesweg verbeteren

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen gaat de verkeersveiligheid verbeteren op het kruispunt Dr. Willem Dreesweg met Jupiter en Melkweg. Hiervoor heeft de gemeente een aantal varianten uitgewerkt. Ze gaan in gesprek met omwonenden en ook komt er een draagvlakonderzoek.

Op dit moment is het kruispunt niet goed ingericht voor fietsers, die zich moeten mengen tussen de auto’s. Wethouder Rob Ellermeijer (verkeer) zegt dat dit veiliger moet worden, vooral vanwege de hoeveelheid scholen in de buurt. De gemeente denkt daarom aan een vrij liggend fietspad tussen Melkweg en Jupiter.

Voor afslaand autoverkeer naar Melkweg zijn momenteel geen aparte opstelvlakken. Dit heeft gevolgen voor de doorstroming, wanneer een tram parallel aan de Willem Dreesweg rijdt. Al het verkeer wordt dan, volgens Ellermeijer, onnodig vaak en te lang stil gezet met een stoplicht. Ter verbetering denkt de gemeente hier aan een aparte rijstrook voor auto’s op de noordelijke rijbaan van de Willem Dreesweg richting Melkweg. Ook stelt men voor om linksafslaand verkeer vanaf de zuidelijke rijbaan onmogelijk te maken.

In januari is er een informatieavond, waarvoor bewoners en instanties in de buurt nog een uitnodiging krijgen.