D66 denkt erover om succesvolle afvalpas weer af te schaffen

AMSTELVEEN – D66 in Amstelveen wil onderzoeken of de afvalpas een jaar na invoering kan worden afgeschaft, hoewel uit cijfers van de gemeente blijkt dat de pas om ondergrondse afvalcontainers te openen een succes is.

In 2018 is het percentage afvalscheiding ten opzichte van een jaar eerder gestegen van 54% naar 59%. Ook nam de hoeveelheid restafval per inwoner in grijze containers af van 201 kilo in 2017 naar 173 kilo in 2018.

De invoering van de afvalpas per Amstelveense woning/appartement en de aanpassing van containers kostte in 2018 in totaal 412.000 euro. D66-raadslid Youssef Ben Idder vraagt zich nu af of de afvalpas wel het beste instrument is om afval gescheiden in te zamelen. Hij pleit daarom voor een proef in één Amstelveense wijk waarbij de pas wordt afgeschaft. Als dit geen negatieve gevolgen heeft, kan de pas vervolgens uit heel Amstelveen verdwijnen.

Vuurwerk
De invoering van het pasje waarmee alleen omwonenden de afvalcontainer kunnen openen had verschillende doelen. Onder andere tegengaan van oneigenlijk gebruik van de containers door bedrijven en mensen uit andere plaatsen en minder kans op schade tijdens oud en nieuw door vuurwerk-vandalisme.

De afvalpas wordt ook gebruikt als extra toegangscontrole op het Afvalbrengstation voor grof afval. Medewerkers zien in één oogopslag dat een bezoeker uit Amstelveen komt. Ook dit systeem is een succes. Het aantal meldingen door team Handhaving van het plaatsen van grof afval op straat neemt gestaag af. Het aantal meldingen is gedaald van 226 in januari 2019 naar 89 meldingen in april van dit jaar.

De afvalpas is onlangs nog op verzoek van de gemeenteraad aangepast zodat deze in meerdere buurten is te gebruiken. Amstelveen is daarom verdeeld in twee gebieden, boven en onder de A9. Wethouder Floor Gordon hierover (Afvalbeheer): “Mantelzorgers of huishoudelijke hulpen kunnen zo makkelijker restafval voor degenen die ze ondersteunen weggooien.” Met de aangepaste afvalpas kan bovendien nu in een ruimer gebied zwerfafval in de containers worden gedeponeerd.