Gemeente sluit nieuwe overeenkomst met Zorg en Zekerheid

 De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer vinden dat het voor iedereen mogelijk moet zijn om een betaalbare ziektekostenverzekering te hebben. Daarom hebben zij een overeenkomst met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid afgesloten. Op deze manier kunnen mensen met een laag inkomen gebruikmaken van een goedkopere, collectieve ziektekostenverzekering.

Wethouders Werk en Inkomen Marijn van Ballegooijen van Amstelveen en Robert van Rijn van Aalsmeer ondertekenden namens de twee gemeenten en Casper van den Bergh namens Zorg en Zekerheid de nieuwe overeenkomst. Wethouder van Ballegooijen: “Het is goed dat we de inwoners samen met Zorg en Zekerheid deze verzekering met korting kunnen aanbieden aan de inwoners met een laag inkomen. Ook minima verdienen namelijk goede zorg.”

Keuze uit twee pakketten
Mensen met gebruikelijke zorgkosten die in aanmerking komen voor deze collectieve ziektekostenverzekering kunnen kiezen voor de AV Gemeente Standaard. Voor wie hogere zorgkosten heeft, biedt de AV Gemeente Top verzekering ruime vergoedingen. Inwoners kunnen deze pakketten met elkaar vergelijken op www.gezondverzekerd.nl. Hier kunnen zij zich ook aanmelden. Aanvragen worden doorgestuurd naar de gemeente. Die beoordeelt of de aanvraag aan de voorwaarden voldoet en of alle benodigde gegevens aanwezig zijn. Als dit het geval is, meldt de gemeente de aanvrager aan bij Zorg en Zekerheid.

Intensieve samenwerking tussen de gemeente en Zorg en Zekerheid
De gemeente Amstelveen en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid werken al jaren intensief samen aan zorg en preventie. Dit levert veel voordelen en goede projecten op. Uniek is dat iedere oudere een passend aanbod krijgt aan valpreventie. Fietsmaatjes is mogelijk, waardoor duofietsen rondrijden in Amstelveen. Inwoners met orthopedische klachten hoeven niet meer naar het ziekenhuis, maar krijgen zorg op maat via het gezondheidscentrum. Samen met gezondheidscentra om depressie vroegtijdig te (laten) herkennen en ervoor zorgen dat bewoners sneller hulp zoeken en krijgen. Een groot deel van de mensen die regelmatig bij de huisarts komt, heeft psychosociale problemen. Als er geen medische of psychologische behandeling nodig is maar deze klachten wel aanhouden, helpt Welzijn op Recept, ook in Amstelveen. Verder experimenteren gemeente en zorgverzekeraar met Sociale benadering Dementie. Mensen met dementie en hun naasten/mantelzorgers krijgen zo op een radicaal andere manier ondersteuning en zorg thuis.

Heeft u een laag inkomen en heeft u de afgelopen twee jaar het wettelijk eigen risico volledig verbruikt? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming van €252 per jaar. Neem voor meer informatie contact op met het Amstelveenloket.

Alle informatie over het aanvragen van de collectieve ziektekostenverzekering van Zorg en Zekerheid is te vinden op de website van de gemeente Amstelveen: www.amstelveen.nl, zoek op ziektekostenverzekering.