Gemeentelijke actie om woning goedkoop te isoleren krijgt vervolg

AMSTELVEEN – Amstelveen gaat ook volgend jaar bewoners de kans geven hun woning goedkoper te isoleren door collectief in te kopen in het kader van de zogenaamde Collectieve Isolatie Actie van de gemeente.

Afgelopen jaar is er voor 390.000 euro geïnvesteerd door deelnemers aan de actie om hun woning energiezuiniger te maken. Het ging hier voornamelijk om nieuwe of extra spouwmuurisolatie.

De gemeente heeft in het kader van de actie afgelopen jaar in totaal 11.000 huishoudens aangeschreven over het verduurzamen van hun woning. 500 deelnemers hebben een op maat gemaakt advies voor hun woning ontvangen.

Uiteindelijk zijn er meer dan 300 aanpassingen aan huizen uitgevoerd om ze milieuvriendelijker te maken. Dit was goed voor een jaarlijkse energiebesparing van 134.000 euro. In totaal is hierdoor bijna 340.000 kilo minder CO2 uitgestoten door Amstelveense huishoudens. Volgens het gemeentebestuur is dit een succes dat een vervolg verdient in 2020.

LED verlichting
Het gemeentebestuur heeft eerder een plan opgesteld met de ambities op milieugebied voor de komende jaren. Daarin staat onder andere dat Amstelveen in 2040 niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dat betekent dat ruim 41.000 bestaande woningen en 3.000 bedrijven dan energiezuinig zijn en gebruik maken van hernieuwbare elektriciteit en duurzame warmte.

In 2040 moet de CO2-uitstoot van het verkeer gereduceerd zijn tot een minimum. Volgend jaar al wil de gemeente dat 75% van het huishoudelijk afval gescheiden wordt ingezameld.

De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door de eigen gebouwen te verduurzamen en van het gas los te krijgen. Openbare verlichting moet in Amstelveen binnenkort geheel uit LED verlichting bestaan. Het wagenpark van de gemeente zal op den duur helemaal elektrisch zijn.