Grijs in Amstelveen (4): de toekomst

Tijdens de Kerst kijkt u naar onze serie ‘Grijs in Amstelveen’. De vergrijzing neemt toe in Amstelveen. De komende 25 jaar neemt de groep 65-plussers met 37% meer toe dan de groep 20 tot 65-jarigen. Dit betekent dat de grijze druk, de verhouding tussen het aantal ouderen en het aantal werkenden, van 33% tot maar liefst 44,5% gaat stijgen. Wat doet Amstelveen om zich hierop voor te bereiden? Wat moet er nog gebeuren? Drie thema’s staan centraal: eenzaamheid, wonen en dementie. In de laatste aflevering gaan we in gesprek met wethouder van Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen en lid van de participatieraad sociaal domein Gerard Miltenburg.

Wethouder van Zorg en Welzijn Marijn van Ballegooijen maakt zich druk over de vergrijzing. Volgens hem doet de gemeenteraad veel om de grote groei van 65-plussers op te vangen, maar over drie thema’s maakt hij zich zorgen.

Een eerste thema is mantelzorg. “Mantelzorg is vandaag de dag heel erg zwaar, omdat mensen langer thuiswonen. Naar schatting zijn zo’n achtduizend Amstelveners mantelzorger,” zegt de wethouder. Gemeente Amstelveen trekt sinds dit jaar stapsgewijs meer geld uit voor mantelzorgondersteuning. Dit loopt op tot een half miljoen euro in 2022.

Daarnaast maakt van Ballegooijen zich zorgen over de tekorten in de zorg. “Dit is niet makkelijk op te lossen in verband met de lage werkloosheid en de krappe woningmarkt. We zijn nu aan het kijken hoe we het werk aantrekkelijker kunnen maken en met minder mensen kunnen doen.”

Een derde thema waar de wethouder zich zorgen over maakt is eenzaamheid. Hij ziet dat de drempel om deel te nemen aan de vele sociale activiteiten voor ouderen die er in Amstelveen zijn soms te hoog is. “Onze ouderenadviseurs en huisartsen komen bij mensen thuis en kunnen signaleren of iemand weinig contacten heeft. Via hen kunnen we iemand aan meer sociaal contact helpen.”

Gerard Miltenburg is namens de ouderenbonden lid van de Participatieraad Sociaal Domein. Deze raad adviseert het college over het sociaal beleid. Miltenburg vindt dat Amstelveen goed op weg is om de vergrijzing op te vangen, maar ziet wel degelijks iets misgaan. “Wat mij het meeste zorgen baart, is het bereiken van de mensen die hulp nodig hebben. Er wordt heel veel georganiseerd, maar ik merk dat ouderen moeite hebben om de weg te vinden naar de voorzieningen die er zijn.”