Heem Locaties nieuwe beheerder monumentale schoolgebouw Keizer Karelpark

AMSTELVEEN – Heem Locaties wordt beheerder van het monumentale schoolgebouw aan de Van Weerden Poelmanlaan 4. Dit in het kader van de cultuuragenda 2020 – 2024. Het gebouw in de wijk Keizer Karelpark zal nog meer dienen als cultureel podium.

De organisatie, onder meer bekend van ANNA, werkt samen met kunstenaars van Ateliers 2005 en het wijkplatform van Keizer Karelpark. Wethouder Herbert Raat: ,,Het college van B en W heeft altijd de wens uitgesproken om Ateliers 2005 te verlevendigen en multifunctioneel in te zetten door maatschappelijke en cultureel recreatieve functies toe te voegen.” De kunstenaars zullen workshops geven in een ‘creatieve werkplaats’. Het wijkplatform krijgt de ruimte om hun creatieve en culturele buurtactiviteiten te organiseren in het gebouw.

Wethouder vastgoed Frank Berkhout vertelt dat de gemeente het belangrijk vindt om historische gebouwen te behouden. ,,Dat kan door deze panden, zoals de voormalige school, een extra invulling te geven. Zodat meer Amstelveners er gebruik van kunnen maken.”

Afgelopen februari kreeg de voormalige openbare basisschool Jan Ligthartschool, op verzoek van Amstelveners, de status van gemeentelijk monument.