Mogelijk monumentenstatus voor Museumtramlijn in 2020

AMSTELVEEN – De historische Museumspoorlijn die tussen Bovenkerk en het Haarlemmermeerplein in Amsterdam loopt, krijgt volgend jaar mogelijk een monumentale status. Amstelveen wil van het spoortracé een gemeentelijk monument te maken vanwege de cultuurhistorische waarde.

Bij het Amstelveense Meldpunt Monumenten is dit jaar de spoorlijn aangemeld als potentieel monument. In Amsterdam heeft de Wijkraad Zuid-West eenzelfde verzoek ingediend. De onafhankelijke Erfgoedcommissies van beide gemeenten hebben vervolgens geadviseerd dat de spoorlijn van grote cultuurhistorische waarde is als onderdeel van de tussen 1912 en 1918 aangelegde Haarlemmermeerspoorlijnen. Dit zogeheten ‘lokaalspoornetwerk’ maakte de ontgonnen Haarlemmermeerpolder bereikbaar voor personen en goederen. “Het traject Amsterdam-Amstelveen-Bovenkerk is één van de weinige bewaard gebleven spoortracés van dit lokale spoornetwerk”, zegt wethouder Herbert Raat (monumenten en welstand). “Het is een prachtig stukje lokale geschiedenis die er mede voor gezorgd heeft dat Amstelveen zich heeft kunnen ontwikkelen tot de gemeente die het nu is. Wij zijn blij dat gemeenteraadslid Bert de Pijper de museumspoorlijn heeft aangemeld bij het Meldpunt Monumenten.”

Korte geschiedenis
Voor Amstelveen is de lijn vooral belangrijk geweest voor het woon-werkverkeer van en naar Amsterdam. Voor de hoofdstad was het van economisch belang als goederentransportlijn naar onder meer de kwekerijen in Aalsmeer en voor de kolentreinen. De stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA) is het spoor in 1975 gaan gebruiken als recreatieve dienstregeling met historische trams. Het spoortracé inclusief de spoorbedding, rails en spoorbruggen hebben monumentale waarde. Alle aan het Amstelveense deel van het spoor gelegen stationsgebouwen, spoorwegwachterswoningen en dienstwoningen hebben al een monumentale status.

Zienswijzen
Het tracé ligt op grond van meerdere eigenaren. Zij zijn geïnformeerd over het voornemen om het een monumentale status te verlenen. De komende zes weken kunnen zij hierop reageren. Hierna volgt een definitief besluit.