Percentageregeling voor beeldende kunst bij bouwprojecten Amstelveen

AMSTELVEEN – De Amstelveense fractie van GroenLinks vraagt het college van B en W om vanaf 2020 bij gemeentelijke bouwprojecten een percentage van de bouwkosten te besteden aan beeldende kunst. Hiervoor kan een zogeheten percentageregeling worden opgesteld. De motie werd tijdens de raadsvergadering van 11 december unaniem aangenomen.

Een percentageregeling kan worden opgesteld voor openbare kunst bij zowel nieuwbouw als renovatie. De gemeente beslist zelf vanaf welk bedrag de percentageregeling geldt en het maximum hiervan. Ook de hoogte van het percentage is naar eigen zeggen. De partij vraagt wel om de positie van de Amstelveense kunstenaars te benoemen binnen de regeling.

GL-raadslid Stieneke Kruijer: ,,Een dergelijke regeling is bij de Rijksoverheid heel gebruikelijk. Met dit geld kunnen kunstenaars opdrachten krijgen voor kunstwerken bij of in de gebouwen.” Kunst in het openbaar draagt bij aan de leefbaarheid van een omgeving en identiteit van de stad. Met een percentageregeling is de financiering voor de kunst, en het onderhoud daarvan, verzekerd.

In omliggende gemeenten Amsterdam, Schagen en Alkmaar geldt er al een financieringsregeling voor openbare kunst. Voor het opstellen van de percentageregeling kan de gemeente Amstelveen onder andere kijken naar andere gemeenten en gebruik maken van kennis van de adviescommissie Beeldende Kunst.

Foto: Oxyman / wikimedia commons