Plan voor nieuwe woningen Lindenlaan in mix van sociale huur en middensegment

AMSTELVEEN – Woningcorporatie Eigen Haard wil nieuwe woningen bouwen aan de Lindenlaan in Amstelveen. De 72 bestaande sociale huurwoningen zouden dan worden vervangen voor zo’n 225 tot 275 woningen, in een mix van sociale huur (2/5), middensegment huur (2/5)- en koopwoningen (1/5).

Uit gesprekken tussen Eigen Haard, de bewonerscommissie Lindenlaan en wethouder Rob Ellermeijer (wonen) blijkt dat er al enige tijd sprake was van onzekerheid onder de bewoners over hun toekomstige woonsituatie. Bert Halm, bestuursvoorzitter Eigen Haard, wil daarom zo snel mogelijk weer in gesprek met de bewoners over de toekomst van Lindenlaan 190 – 332. Hierbij worden in overleg de plannen verder uitgewerkt.

In de Quickscan over Lindenlaan 190 – 332 valt te lezen dat de woningcorporatie zich vooral wil inzetten op nieuwbouw voor één- en tweepersoonshuishoudens, waarvan een deel specifiek voor jongeren en/of starters en senioren worden gereserveerd. De nadruk van de rest van het appartementencomplex zal vooral liggen op driekamerappartementen.

De huidige woningen dateren uit de jaren vijftig en zijn dringend toe aan renovatie of vernieuwing. Het initiatief past bij de eerder door het college van B en W vastgestelde ruimtelijke mogelijkheden voor verbetering en vernieuwing van de wijk Keizer Karelpark. Wethouder Floor Gordon (ruimtelijke ordening) geeft aan dat het plan moet aansluiten bij het ruimtelijke karakter van de wijk en dat er bijzondere aandacht is voor groen. ,,Het plan voorziet daarnaast in een half verdiepte parkeerplaats onder het complex, zodat parkeren zoveel mogelijk uit het zicht is.”

Een van de uitgangspunten is dat koopwoningen minimaal drie jaar door kopers, degene waarvoor de woningen gebouwd zijn, worden bewoond.