RTVA en NH Media sluiten samenwerkingsovereenkomst

AMSTELVEEN – De lokale omroep RTVA en de regionale omroep NH Media gaan hun samenwerking begin volgend jaar intensiveren. De twee partijen zijn het eens over een samenwerkingsovereenkomst, die deze week officieel wordt getekend. Hier wordt de samenwerking geregeld voor het nieuwe, gezamenlijke nieuwsplatform AmstelNieuws. Het platform, waaraan door redacteuren van RTVA en NH Media een evenredige bijdrage wordt geleverd, heeft als doel de lokale nieuwsvoorziening in Amstelveen te versterken.

De overeenkomst is een gedetailleerde uitwerking van het ‘commitment tot samenwerking’ dat RTVA en NH Media in september al waren overeengekomen. Basis voor de samenwerking is een gezamenlijke redactievisie en een begroting, waaruit blijkt dat beide partijen gelijkwaardige partners zijn. Mede op verzoek van de gemeente Amstelveen wordt de komende weken bekeken of binnen de budgetten die beide partijen voor AmstelNieuws beschikbaar zouden willen stellen, nog efficiencyvoordelen gerealiseerd kunnen worden, waardoor de subsidieaanvraag van RTVA bij de gemeente verlaagd zou kunnen worden.

In september dit jaar zijn RTVA (met beperkte mankracht en middelen) en NH Media al gestart met hun redactionele samenwerking. Per 1 februari, zo is de intentie van beide partijen, moet de samenwerking nog meer vorm krijgen en zou geleidelijk een gezamenlijk redactieteam gevormd moeten worden. NH Media zal het nieuw te vormen team van redacteuren en verslaggevers van AmstelNieuws (aangevuld met stagiairs en vrijwilligers) ondersteunen bij de verdere professionalisering.

De samenwerking van RTVA en NH Media heeft betrekking op de gezamenlijke nieuwsvoorziening. De verantwoordelijkheid voor tv en radio (beide als ondersteunende media) blijft bij RTVA.