Unanieme steun voor onderzoek mogelijkheden Sociaal Mobiel Vervoer

AMSTELVEEN – Er komt een onderzoek van de gemeente naar mogelijkheden om Sociaal Mobiel Vervoer te realiseren in Amstelveen. De motie van het CDA kreeg unanieme steun tijdens de gemeenteraad van 11 december. Sociaal Mobiel Vervoer is een vorm van aanvullend doelgroepenvervoer en bedoeld voor korte ritjes met ouderen en mindervaliden.

De partij wil dat de nieuwe vorm van vervoer de komende jaren actief wordt ingezet om het groeiende aantal geïsoleerd rakende ouderen en mindervaliden tegen te gaan. Er is bij deze doelgroepen vaak gebrek aan mobiliteit, waardoor mensen soms noodgedwongen thuis zitten. Korte ritten in de buurt naar bijvoorbeeld familie en vrienden, de huisarts en het winkelcentrum worden niet altijd gedaan door de regiotaxi. Daar is Sociaal Mobiel Vervoer, in de motie ook wel ‘Smobmax’ genoemd, de oplossing voor.

De ‘Smobmax’ is een klein, elektrische wagentjes dat zal worden bestuurd door vrijwillige chauffeurs. De wagentjes mogen maximaal 45 kilometer per uur. In plaatsen als Haarlem, Groningen en Alkmaar rijden al jaren soortgelijke wagentjes onder de noemer ‘ZoefZoef’. Ook in de nabijgelegen hoofdstad Amsterdam is er de ‘Max Mobiel’.

Behoefte aan fijnmazig vervoer
Volgens CDA-raadslid Sandra van Engelen is er grote behoefte aan deze vorm van fijnmazig openbaar vervoer. ,,WMO-vervoer is vaak lang onderweg. En de haltes van het openbaar vervoer zijn vaak ver weg of lastig bereikbaar.”

Het college wordt opgeroepen om een plan van aanpak op te stellen met daarin informatie over de uitvoering, een passende organisatievorm en de mogelijkheid tot subsidie. Voor de subsidie vragen ze een bedrag van maximaal vijftig duizend euro vrij te maken. Het plan moet uiterlijk aan het einde van het tweede kwartaal 2020 worden voorgelegd.

Foto: screenshot YouTube