Voortzetting samenwerking Aalsmeer in aangepaste vorm goedkoopste oplossing

AMSTELVEEN – Het voortzetten van de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer, in licht aangepaste vorm, blijkt de goedkoopste oplossing. Dit concludeert het college van B en W uit het quick scan rapport over de gevolgen van het beëindigen van de samenwerking. De quick scan werd in opdracht van de gemeente Amstelveen uitgevoerd door bureau Berenschot.

Er werden drie mogelijke scenario’s onderzocht: voortzetting van de samenwerking in huidige vorm met een andere aansturing, voortzetting van de samenwerking in aangepaste vorm en volledig stoppen met de samenwerking. De quick scan is bedoeld om het college en de raad te helpen bij hun afwegingen over de toekomst van de samenwerking.

Volgens het Amstelveense college biedt voortzetting in aangepaste vorm beide gemeenten de meeste ruimte om ambities te realiseren en dienstverlening aan inwoners en ondernemers ongewijzigd voort te zetten. Wethouders Frank Berkhout en Herbert Raat: ,,Het is goed dat we nu een onderbouwd beeld hebben van de (financiële) gevolgen van het beëindigen van de huidige samenwerking en mogelijke nieuwe vormen van samenwerking. We gaan graag met Aalsmeer in gesprek om de varianten verder te verkennen.”

Op 11 december behandelt de gemeenteraad het collegevoorstel over de samenwerking Amstelveen-Aalsmeer.