100 jaar saamhorigheid in Patrimonium

AMSTELVEEN – Een bewoner van Patrimonium blijf je voor altijd. Daarom kwamen meer dan 140 bewoners en oud-bewoners zaterdag 18 januari graag bij elkaar om het 100-jarig bestaan van de wijk te vieren. Aan de hand van oude foto’s werd volop herinneringen opgehaald. Voor het organiseren van de middag richtten bewoners een werkgroep op. 

“Dat je al je speelkameraadjes van vroeger weer ziet en dat je gaat kijken ‘oh wie was dat ook alweer?’ en ‘die is veranderd en die niet.’” Nel de Jong is samen met haar broer en zus naar het feest gekomen en geniet met volle teugen. De familie de Jong woonde met zijn tienen in Patrimonium en hebben hier naar eigen zeggen ‘een heerlijke jeugd gehad.’ Vooral de saamhorigheid is hen bijgebleven. 

Dit saamhorigheidsgevoel is kenmerkend voor Patrimonium en ontstond meteen bij de oprichting van de wijk door de woningstichting met dezelfde naam. Zij bouwden in 1919 een eenvoudige wijk, speciaal voor arbeiders. Mensen zaten in hetzelfde schuitje en voelden zich daardoor met elkaar verbonden. Dat is eigenlijk nog steeds zo.   

Amstelvener Hein Koningen bracht zijn jeugd door aan het Wilhelminaplein. Als hij over deze tijd vertelt, verschijnt er een lach op zijn gezicht. Vooral de vele activiteiten die werden georganiseerd en de hechte vriendschappen die ontstonden zijn hem bijgebleven. “De mensen kenden elkaar. Er was een grote saamhorigheid en mensen probeerden op een respectvolle, eenvoudige manier met elkaar om te gaan en samen te leven.”

Foto’s: Privéarchief Evert Zuiderent