Amstelveen treft maatregelen om spookjongeren te voorkomen

AMSTELVEEN – Het Amstelveense college van B en W heeft preventieve maatregelen genomen om (zowel minder- als meerderjarige) jongeren te helpen, die de status ‘uitgeschreven Vertrokken Onbekend Waarheen (VOW)’ hebben. Dit zegt het college in antwoord op vragen van de SP over zogeheten spookjongeren.

Uit ervaring van gemeenten blijkt vaak dat jongeren zich uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) om schuldeisers te omzeilen. Dit kan ontstaan uit financiële en sociale nood en gaat vaak gepaard met allerlei problemen zoals voortijdig schoolverlaten, jeugdwerkloosheid en soms criminele activiteiten.

Om de jongeren ruimte te bieden de schulden af te lossen, heeft de gemeente Amstelveen interne afspraken gemaakt over een ‘briefadres’. Dit is een registratie in de BRP om bereikbaar te zijn voor de overheid, maar zonder directe dreiging van beslaglegging door schuldeisers. Zonder BRP-inschrijving kunnen veel belangrijke zaken niet meer geregeld worden, zoals het aanvragen van een zorgverzekering, uitkering of toeslag, identiteitsdocument of DigiD-inlog.

Daarnaast hebben het werkplein AA (werkmakelaars en jongerencoach) en het Regionaal Meld en Coördinatiefunctie (RMC) een rol bij het helpen naar werk en school. Het team voor de RMC, voortijdig schoolverlaten (VSV) en regionale kwalificatieplicht biedt de kwetsbare jongeren van 16 tot 23 jaar een duurzame startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

Het college laat ook weten dat Publiekszaken eventueel mensen doorverwijst aan Jongerenwerk (een vakteam), wanneer ze zich extra zorgen maken over de desbetreffende personen.

In het najaar van 2019 werd de ‘sluitende aanpak jongeren’ benoemd in de Jeugd- en Onderwijsagenda’s. De uitvoering start in de eerste helft van 2020.