Bibliotheek Amstelland: minder uitleningen, meer maatschappelijke activiteiten

AMSTELVEEN – Hoewel er de laatste jaren landelijk een daling is te zien van het aantal bibliotheekleden, is dit bij bibliotheek Amstelland niet het geval. Uit jaarcijfers van 2018 komt naar voren dat bibliotheken in Amstelveen en omgeving drie procent meer bezoekers hadden in dat jaar. Het ledenaantal, jeugd en volwassenen, is met twee procent gestegen van 35.551 naar 36.330 leden.

Landelijk daalde het totale ledenaantal met twee procent van 3,7 miljoen (2017) naar 3,6 miljoen (2018). Het aantal volwassenen daalde met 27 duizend en het aantal jeugdleden met 42 duizend. In Amstelveen was er bij de jeugd, in de leeftijd van twaalf tot achttien, ook een lichte daling te zien van drie procent. Dit betekent echter niet dat jongeren de bibliotheek vermijden. In het jaarverslag van bibliotheek Amstelland is te lezen dat veel scholieren, zeker tijdens tentamens en examens, de bieb vaak bezoeken en het hele jaar door.

De bibliotheek wordt tegenwoordig op een andere manier gebruikt dan voorheen. Landelijk werden er ruim vier miljoen minder fysieke boeken uitgeleend, maar wel driehonderdduizend meer e-books. Ook bij bibliotheek Amstelland geldt deze trend. Het aantal uitleningen van papieren boeken daalde met twee procent, maar het aantal uitgeleende e-books steeg met vijf procent. Tevens groeide het aantal actieve bibliotheekaccounts met veertien procent.

Maatschappelijke functie
In de huidige samenleving heeft de bieb meer een maatschappelijke functie gekregen. In Nederland werden er in 2018 ruim tweehonderd duizend activiteiten georganiseerd. Ook de Amstelland bibliotheken doen al een tijd mee aan deze trend. Zo hebben ze allereerst diverse educatieve programma’s voor scholen. In 2018 werkte de bibliotheek structureel samen met negen Amstelveense scholen. Daarnaast is de bieb er ook voor mensen met een taalachterstand. Vier maal werd het taalevent ‘Zing Nederlands met Me’ georganiseerd, waarbij men al zingend de Nederlandse taal leert kennen. Voor digibeten bestaat de cursus Klik & Tik, een cursus voor de absolute beginners. Voor de meer gevorderde is er de cursus Digisterker, dat bijvoorbeeld ondersteuning biedt bij het aanmaken van een DigiD.

Ook helpt de bibliotheek mensen tegenwoordig bij het vinden van een baan door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en ‘koffiepauzes’, waarbij werkzoekenden ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen.

In 2018 kreeg bibliotheek Amstelland 1.931.880 euro subsidie van de gemeente Amstelveen. Met ruim 90.831 inwoners (1 januari 2019) op de teller is dit ongeveer 21 euro per persoon.

Bron: Jaarverslag 2018 Bibliotheek Amstelland / Foto: G. Lanting