Gemeente laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren bij Platform C

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen laat onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de financiële en inhoudelijke prestaties van Platform C. Uit dit onderzoek moet blijken hoe de gemeente de organisatie het beste kan helpen om weer financieel gezond te worden. Het uiteindelijke doel is om Platform C nog beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de Amstelveners.

Bij de aanstelling van de nieuwe directeur van Platform C kwam aan het licht dat de culturele organisatie met financiële tekorten kampt. Het opvangen van de tekorten is in eerste instantie de taak van de instelling, maar de organisatie heeft aangegeven dit op termijn niet zelf op te kunnen vangen. Platform C heeft al enkele kostenbesparende maatregelen doorgevoerd en het college ziet dat de nieuwe directie stappen maakt. Helaas zijn deze onvoldoende om de situatie op te lossen. Mede door enkele nieuwe tegenvallers zoals loonstijgingen conform cao en daling van het aantal cursisten.

Waardevolle bijdrage
“Platform C levert een waardevolle bijdrage aan Amstelveen en aan de culturele vorming van onze, vaak jonge, inwoners. Daarom hechten we grote waarde aan het voortbestaan van de instelling”, zegt wethouder Herbert Raat (Kunst en cultuur). “Wij laten daarom onderzoeken waar de pijnpunten zitten bij de organisatie, zodat wij als college goed kunnen beoordelen hoe wij hen kunnen ondersteunen. Belangrijkste voor ons is dat de voorzieningen op het vlak van kunst en cultuur aansluiten bij de behoefte van de Amstelveners en dat er een gezonde organisatie staat die dit kan aanbieden.”

Wethouder Frank Berkhout (Jeugd en onderwijs) onderstreept dit. “Cultuuronderwijs is essentieel voor de ontwikkeling en creativiteit van onze kinderen. Ze krijgen bij Platform C alle kans om hun interesses te onderzoeken en talenten te ontplooien. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om mee te werken aan een gezonde toekomst van Platform C en daarmee aan de ontwikkeling van onze kinderen.”

Onafhankelijk onderzoek
De gemeente laat twee onderzoeken uitvoeren. De eerste is een zogeheten quickscan die de financiële situatie bekijkt. De tweede is een evaluatie en marktstudie naar de rol en prestaties van Platform C. Hierbij wordt onder meer gekeken of het aanbod en de vraag vanuit de inwoners overeenkomen en of hoe het aanbod past binnen het lokale kunst- en cultuurbeleid. Platform C wordt nauw betrokken bij de onderzoeken. Streven is om in april 2020 klaar te zijn.

Platform C
Platform C is in 2017 ontstaan uit een fusie tussen de Muziek- en Dansschool Amstelveen, Volksuniversiteit Amstelland en Kunstuitleen. Door de manier waarop de voormalige directeur de fusie heeft uitgevoerd, zijn de (financiële) voordelen die dit moest opleveren niet behaald. Hierdoor zijn financiële en organisatorische problemen ontstaan.