Huisartsen: ‘Geen bovenmatig aantal kankergevallen in Middenhoven’

AMSTELVEEN – Volgens huisartsenpraktijken in de wijk Middenhoven komt de ziekte kanker niet bovenmatig veel voor in de wijk. Zij komen met dit antwoord naar aanleiding van vragen van de plaatselijke fractie van de SP. De partij was door een bewoner geattendeerd op de vele gevallen van de ziekte in de buurt rond Chirurgijn en Palfrenier. 

De SP had de constatering gedeeld in de commissievergadering van Burger en Samenleving in oktober 2019. Aangezien de gemeente niet beschikt over informatie op wijkniveau, werd voorgesteld om de navraag te doen bij de huisartsen in Middenhoven. Wethouder Marijn van Ballegooien wist toen al wel te melden dat in Amstelveen minder kanker wordt geconstateerd dan landelijk het geval is.