Kleinschalige pilot voor afschaffing afvalpas

AMSTELVEEN – Gemeente Amstelveen wil in 2021 een kleinschalige pilot starten naar de afschaffing van de afvalpas. Dit naar aanleiding van vragen van D66.

Het college van B&W laat weten dat er op dit moment geen capaciteit is om een grootschalige pilot voor te bereiden. Wel willen zij in een bepaalde buurt of wijk de afvalcontainers weer openstellen. Restafval kan dan weer weg worden gebracht zonder gebruik te maken van een pas.

Er zal actief worden bijgehouden of er iets verandert in kostenbesparing, afvalscheiding en misbruik van de container. Ook zal worden gevraagd naar de ervaring van bewoners van dit gebied.