Laatste uitbreidingswijk Amstelveen krijgt meer woningen dan gepland

AMSTELVEEN – In de laatste grote Amstelveense nieuwbouwwijk ten zuiden van Westwijk, De Scheg, zullen 1100 woningen worden gebouwd. Eerder werd gesproken van 800 woningen. Dat er nu meer gebouwd gaat worden komt door een verschuiving van de grens waar woningbouw met het oog op Schiphol mogelijk is.

Het college van B en W heeft de ruimtelijke indeling van de Scheg nader uitgewerkt en verfijnd. De inrichting van de wijk zal in lijn zijn met de in 2015 door de gemeenteraad vastgestelde Ontwikkelvisie. Dit houdt in dat de nadruk ligt op eengezinswoningen in het middensegment en een groene, duurzame woonwijk.

Nadat de gemeenteraad het ruimtelijk kader voor de Scheg heeft vastgesteld, kunnen afspraken worden gemaakt met ontwikkelaars over de inrichting van het gebied en de verdeling van de kosten. Vervolgens wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure.