Totaal aantal misdrijven in Amstelveen afgenomen

AMSTELVEEN – Het totale aantal geregistreerde misdrijven in Amstelveen is in 2019 met vijf procent afgenomen ten opzichte van 2018. Dit past bij een dalende trend over de afgelopen vijf jaar. Landelijk is voor het eerst sinds jaren juist weer een toename van het aantal misdrijven te zien. Opvallend is wel dat het aantal scooterdiefstallen en overvallen in Amstelveen is toegenomen. 

De misdaadcijfers van 2019 laten zien dat Amstelveen de landelijke trend volgt van minder inbraken en zakkenrollers en meer (online) fraude ten opzichte van 2018. De dalingen in Amstelveen zijn echter forser dan landelijk. Het totale aantal misdaden in Amstelveen ging omlaag, terwijl dit cijfer landelijk met vier procent steeg. Zakkenrollerij nam in 2019 met 36 procent af in Amstelveen, tegenover een landelijke daling van veertien procent. Dit aantal is zelfs gehalveerd sinds 2016. Het aantal woninginbraken in Amstelveen nam met 34 procent af. Landelijk was dit acht procent.

Wel meer scooterdiefstallen en overvallen

Het aantal scooterdiefstallen in Amstelveen is echter wel gestegen, met 22% ten opzichte van 2018. Dit weekend werden nog twee aanhoudingen verricht na een scooterdiefstal in Waardhuizen. Of deze personen in verband kunnen worden gebracht met andere scooterdiefstallen in Amstelveen en of er bijvoorbeeld een groep actief is, is nog niet bekend. In de maanden oktober en november werden vorig jaar de meeste scooters gestolen. Landelijk is al jaren een daling te zien in het aantal scooterdiefstallen.

Ook het aantal overvallen nam flink toe. In 2018 werden drie overvallen gepleegd, terwijl dit er in 2019 negen waren. Het aantal gevallen van diefstal met geweld nam met 40 procent toe. Deze aantallen stegen landelijk ook.