Uitbreiding fietsenrekken bij diverse ov-haltes Amstelveen

AMSTELVEEN – De gemeente Amstelveen heeft samen met Vervoerregio Amsterdam in kaart gebracht of en waar er tekort is aan fietsenrekken bij diverse ov-haltes. In december 2019 is de gemeente gestart met het plaatsen van nieuwe fietsenstallingen bij een aantal haltes naar aanleiding van de nieuwe dienstregeling.

Uit inventarisatie van de haltes kwam voort dat er extra fietsenrekken nodig zijn bij de Bovenkerkerweg (foto), Hammarskjoldsingel/Sacharovlaan, Poortwachter, Van der Hooplaan, Sportlaan, Startbaan en Westwijkplein. Hierbij is gekeken naar in- en uitstappers per halte en de locatie van de halte. Het was niet mogelijk om bij alle haltes uit te breiden vanwege gebrek aan ruimte.

De kosten van uitbreiding van fietsenrekken verschillen per halte, doordat het afhankelijk is van de locatie en het aantal bij te plaatsen rekken. Voor deze uitbreiding ontvangt de gemeente Amstelveen echter wel een subsidiebijdrage van de Vervoerregio.

De extra fietsenrekken bij bovengenoemde haltes zijn inmiddels geplaatst. Naast deze bushaltes zijn ook de haltes bij de nieuwe Amstelveenlijn bekeken door de gemeente en Vervoerregio. De vereiste fietsenrekken bij deze haltes zullen er komen voor de start van de nieuwe tramlijn eind 2020.

Eerder uitte de lokale fracties van ChristenUnie en D66 hun zorgen over het tekort aan fietsenrekken.