Aanpassingen rotondes om fietsveiligheid te verbeteren

AMSTELVEEN – Een aantal rotondes in Amstelveen gaat worden aangepast om de fietsveiligheid te verbeteren. De maatregelen moeten vooral een afremmend effect hebben op autoverkeer en zichtbaarheid op en rond rotondes verbeteren.

Vooral de rotonde Van Heuven Goedhartlaan – Groen van Prinstererlaan verdiende aanpassingen. Deze rotonde ligt er nog niet zo lang maar is al regelmatig decor van ongelukken. Daarom gaat de belijning worden aangepast zodat de weg smaller lijkt voor auto’s. Op de oostelijke fietspaden wordt markering aangepast zodat fietsers niet tegen de rijrichting in gaan fietsen.

Om te komen tot betere zichtbaarheid gaat bij de rotonden Kronenburg – Saskia van Uylenburgweg een reclamebord worden verplaatst. Op de rotonde Laan van de Helende Meesters – Groenelaan wordt een bewegwijzeringsbord verplaatst en op de rotonde Rembrandtweg – Laan Walcheren wordt de beplanting tussen de rijbaan en het fietspad vervangen door lagere beplanting.

De gemeente heeft ook gekeken of de rotondes voldoende worden verlicht. Gebleken is dat op alle rotondes zowel de locatie van de lichtmasten als de intensiteit van het licht voldoen.