Actief zoeken op woningnet wordt voortaan beloond

AMSTELVEEN – Er zijn plannen voor een nieuw verdeelsysteem van woonruimte in de regio’s Amstelland-Meerlanden, Amsterdam en Zaan-streek-Waterland. Deze plannen hebben ook betrekking op de gemeente Amstelveen. De grootste verandering houdt in dat in dit nieuwe systeem het actief zoeken naar woningen zal worden beloond. De huidige regels voor het verdelen van woonruimte voldoen niet meer. De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn namelijk enorm opgelopen.

Dit is te lezen in het rapport ‘Voorstel Nieuwe Woonruimte Verdeling’ welke opgaat voor vijftien gemeenten en veertien corporaties, waaronder Amstelveen. In het voorstel wordt niet zozeer de toewijzing aan urgente woningzoekenden aangekaart, maar die van reguliere woningzoekenden.

In het huidige systeem vind de verdeling plaats op basis van urgentie of inschrijfduur. Ook in het nieuwe systeem blijft de inschrijfduur de basis. Wat echter wel veranderd is dat woningzoekenden straks voor het zoeken punten krijgen en zo meer kans maken op een woning. Wel zal ook in het nieuwe systeem, net zoals in de huidige, 35% van de woningen worden toegewezen aan urgenten en 65% aan reguliere woningzoekenden. 

De aanleiding voor dit voorstel is omdat het huidige systeem volgens het rapport geen recht doet aan de vraag van woningzoekenden die een huisvestingsprobleem hebben. Zo is het voor veel jongeren die het ouderlijk huis willen verlaten, of na hun studentenwoning op zoek zijn naar een woning, nu erg lastig om een woning te vinden.

In de plannen wordt op basis van inschrijfduur, zoekduur en omstandigheden een puntenaantal opgebouwd. De woningzoekende met de meeste punten krijgt de woning. De punten worden verdiend met:

  • De inschrijfduur: per jaar wordt er één wachtpunt opgebouwd.
  • Door te zoeken: per maand kan er één punt worden opgebouwd, met een maximum van 30 punten, mits er voldoende ingelogd en gereageerd wordt.
  • Het bestaan van bijzondere omstandigheden. Zoals een scheiding en de zorg voor inwonende kinderen.

Ondanks dat er is afgesproken dat er tot 2025 ongeveer 100.000 woningen bijgebouwd zullen worden in de metropoolregio Amsterdam (waar de bovengenoemde regio’s onder vallen) zal de schaarste op de woningmarkt naar verwachting niet afnemen.

De bedoeling is dat in het nieuwe systeem woningzoekenden die een dringend huisvestingsprobleem hebben ook echt aan bod komen, zelfs als ze een korte inschrijfduur hebben. Zodat ook jongeren, starters en huishoudens met een dringende huisvestingsvraag meer kans zullen maken.

Het voorstel zal dit voorjaar op de hoofdlijnen worden besproken in de vijftien gemeenteraden in de regio. Implementatie kan dan in 2021 plaatsvinden.