Alzheimer Café: in gesprek met iemand met dementie

AMSTELVEEN – Leo Boezaart heeft de diagnose dementie gekregen. Gespreksleider Job van Amerongen gaat op donderdag 27 februari in Zonnehuis ‘De Luwte’ met hem in gesprek over de gevolgen van deze diagnose voor Leo en zijn gezin.

De onderwerpen die aan de orde zullen komen zullen heel herkenbaar zijn voor mensen met dementie en hun naasten:
• Voordat je de diagnose dementie krijgt voel je vaak al dat er iets niet goed zit. Hoe is deze periode ervaren door de patiënt?
• En als je dan uiteindelijk de diagnose dementie krijgt, wat betekent dat voor de patiënt en het gezin?
• Met wie deel je de diagnose, en hoe wordt daar op gereageerd? Erkent de omgeving wel de zwaarte en betekenis van de ziekte?
• Hoe beïnvloedt de dementie je leven, je sociale contacten en bezigheden?
• Welke zorgen zijn er over de toekomst en hoe bereid je je daar op voor?
• Wat zijn de momenten die nog wel grote waarde hebben, hoe kan je er het ‘beste’ van maken?

Het gesprek van Job van Amerongen met Leo Boezaart zal veel ervaringen oproepen bij de bezoekers van het Alzheimer Café. Uiteraard is er ruim gelegenheid om die ervaringen te delen en vragen te stellen.

U bent van harte welkom op donderdag 27 februari in Zonnehuis ‘De Luwte’, Wimbledonpark 361, 1185 XJ Amstelveen, aanvang 19.30 uur, einde 21.00 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. U hoeft zich niet aan te melden, u kunt gewoon binnenlopen. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.