Amstelveen wil snel aan de slag met ’tiny houses’

AMSTELVEEN – De gemeenteraad van Amstelveen wil dat er snel werk wordt gemaakt om zogenoemde tiny houses in onze gemeente te kunnen realiseren. Hiermee hoopt de raad dat de volledig overspannen woningmarkt in Amstelveen enige lucht krijgt. 

Een tiny house is innovatieve duurzame vorm van wonen. Het gaat om kleine (soms verplaatsbare) woning van maximaal 50m2. Voor de tiny houses die niet op wielen staan wordt een tijdelijke fundering aangebracht. De laatste jaren heeft de zogenoemde Tiny Houses Movement een enorme vlucht genomen.

Plan is om grondeigenaren in Amstelveen een ontheffing voor circa tien jaar te verlenen voor het plaatsen van tiny houses. Ook als de grond geen woon- of bouwbestemming heeft. Voorwaarde is wel dat alleen Amstelveners die op de wachtlijst van een wooncorporatie staan, gebruik kunnen maken van de mogelijkheid een tiny house in onze gemeente te bewonen.

De raad is van mening dat het plaatsen van tiny houses een mooie tussenoplossing is voor starters. Maar ook voor senioren die in een groot huis wonen en op zoek zijn naar een nieuwe passende (kleinere) woning. Voor hen kan een tiny house tijdelijk soelaas bieden. De woning die wordt achtergelaten mag volgens de raad dan niet worden geliberaliseerd.

Het college van B&W gaat nu aan de slag met de plannen. De raad wil zo snel mogelijk, en uiterlijk in het tweede kwartaal van 2020, een reactie van het college.

Foto: DanDavidCook