College legt kritiek journalistenvereniging over fonds lokale media naast zich neer

AMSTELVEEN – Het college van B en W legt de kritiek van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) naast zich neer over de huidige opzet van het nog op te richten Amstelveense Stimuleringsfonds Lokale Media. De nu voorgestelde vorm van het fonds garandeert volgens het gemeentebestuur meer dan voldoende de onafhankelijkheid van het fonds en zijn leden. Eerder stelde de NVJ dat in de huidige opzet het Stimuleringsfonds geen enkele journalistieke meerwaarde heeft.

Wethouder Rob Ellermeijer (Mediazaken) benadrukte gisteren tegenover de raadscommissie voor Burger en Samenleving dat de onafhankelijkheid van het mediafonds absoluut het uitgangspunt blijft. Hij ontkrachtte eerdere meldingen dat hij zelf lid zou worden van de Mediaraad Amstelveen die de subsidies voor onderzoeksjournalistiek gaat verstrekken. De wethouder is alleen adviserend lid van de commissie die de 3 tot 5 leden van de Mediaraad gaat benoemen. “We zullen straks echt geen gevoelige onderzoeken tegen gaan houden. Daar krijgen we alleen maar ophef in de media van.”

Old boys network

Sommige partijen lieten zich niet geruststellen en bleven kritisch. “Het voorstel voldoet niet aan de eisen van een onafhankelijk mediafonds. Ze moeten de regels van het college volgen. Het blijft zo onderdeel van het Amstelveense ‘old boys network’,” aldus SP-raadslid Casadei. Zij stelde ook dat het Amstelveense Mediafonds zou worden opgezet naar Leids model, maar dat dit niet het geval is. In Leiden is het mediafonds ondergebracht in een onafhankelijke stichting die het subsidiegeld verdeelt. Amstelveen is dit niet van plan.

Ewa Petiet van BBA vindt dat het nieuwe mediafonds toch de schijn tegen zich heeft dat het niet geheel onafhankelijk is. Ze pleitte ervoor samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten een nieuwe opzet voor het fonds te bedenken. GroenLinks sloot zich aan bij de kritiek. “Journalisten die een aanvraag doen voor onderzoeksgeld staan in de huidige opzet met 1-0 achter. We smijten zo geld over de balk met dit fonds,” aldus GL-raadslid Ilika Polderman.

De wethouder deed tijdens de vergadering enkele kleine toezeggingen aan de raad. Zo hoeven de leden van de Mediaraad niet per se in Amstelveen actief te zijn, het is genoeg als ze alleen affiniteit hebben met Amstelveen. Bovendien kunnen ze voor 3 jaar worden benoemd in plaats van 2 jaar. Hij vond het goed dat een externe partij straks het functioneren van het mediafonds zal evalueren.

Over twee weken stemt de raad over het voorstel om het Stimuleringsfonds Lokale Media op te richten. Hiervoor is voor de eerste drie jaar 380 duizend euro uitgetrokken. “Hoe eerder het fonds er is, hoe beter. Hopelijk is het er nog voor de zomer,” aldus wethouder Ellermeijer.

Foto: Mohamed Hassan via Pixabay