Dura Vermeer gaat de nieuwe Uithoornlijn bouwen

AMSTELVEEN – Dura Vermeer gaat de nieuwe Uithoornlijn aanleggen. De Nederlandse aannemer wordt verantwoordelijk voor het verder uitwerken van het ontwerp en de daadwerkelijke bouw van de tramverbinding tussen Amstelveen en het centrum van Uithoorn. Het tracé gaat aansluiten op Amstelveenlijn die op het ogenblik onder handen wordt genomen. 

De bouw van de Uithoornlijn start naar verwachting in 2021. Als alles volgens planning verloopt, rijdt de eerste reizigerstram in 2024 door Uithoorn. In totaal zullen er drie haltes worden gebouwd.  Dit jaar werkt de aannemer het ontwerp uit en starten de voorbereidende werkzaamheden.

De gemeente Uithoorn, Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam hebben Dura Vermeer uiteindelijk geselecteerd omdat de bouwer in het plan van aanpak onder meer aandacht had voor de beheersing van het ontwerpproces, de uitvoering en de planning. Maatregelen om de hinder voor de omgeving, het verkeer en het ov tijdens de aanleg van de tramlijn te beperken.