Eerste grutto’s geland op Landje van Geijsel van Landschap Noord-Holland

OUDERKERK A/D AMSTEL – Landschap Noord-Holland kreeg recent het ‘Landje van Geijsel’ bij Ouderkerk aan de Amstel in eigendom. Deze plek is zelfs internationaal bekend vanwege de grote betekenis voor de grutto en veel andere vogelsoorten. Het gebied is met de aankoop voor de toekomst veiliggesteld. Dit is mede mogelijk gemaakt dankzij giftgevers en een belangrijke aanwinst voor de natuurorganisatie. 

Landschap Noord-Holland vraagt dit jaar speciale aandacht voor de grutto met onder andere speciale vogelkijkdagen en een mooie wandelroute rond het Landje van Geijsel. Kijk voor meer informatie op www.landschapnoordholland.nl/grutto.

Nu al honderden grutto’s te zien
Een groot deel van het jaar is het Landje van Geijsel een gewoon weiland in de Holendrechter- en Bullewijkerpolder. Dat verandert als begin februari een klein laagje water op het land wordt gezet. Dit trekt grote aantallen trekvogels. Vooral de soms duizenden grutto’s zijn beroemd. Zij komen aan in Noord-Holland na hun lange reis uit Afrika en Zuid-Europa. Frits Bekker, gebiedsmanager bij Landschap Noord-Holland: “Een ongelofelijk indrukwekkende prestatie. En het eerste wat ze nodig hebben is eten, wormen, veel wormen. Aansterken voordat het broedseizoen begint. En daar zorgt Jan Geijsel al 20 jaar voor. Hij zorgt voor een laagje water op de weilanden; plasdras. De ondergelopen weilanden staan nu bekend als het ‘Landje van Geijsel’ en is een echte ‘hotspot’ voor vogels.”

Toekomst veiliggesteld
Het Landje van Geijsel, 7,5 hectare, is sinds 2013 in bezit van de provincie Noord-Holland. Frits Bekker: “We zijn ontzettend blij dat we deze waardevolle natuur en trekpleister voor vogels gezamenlijk met Jan Geijsel en met inzet van de provincie konden aankopen. Juist vanwege de hoge soortenrijkdom, en omdat het een belangrijke stapsteen vormt in de groene infrastructuur van Amstelland, een van de scheggen rondom Amsterdam. We zijn onze donateurs enorm dankbaar.” Gedeputeerde Esther Rommel: “De combinatie van meneer Geijsel die het beheer zeer goed in de vingers heeft en de continuïteit, kennis en ervaring van Landschap Noord-Holland garandeert een toekomstbestendig beheer van het waardevolle Landje van Geijsel.”

Zelf gaan kijken
Wilt u het Landje bezoeken? De beste tijd is in het vroege voorjaar. Op de website van Landschap Noord-Holland is binnenkort een mooie wandelroute te vinden die langs het Landje van Geijsel gaat. Van februari tot april zijn hier te bewonderen: grutto’s, scholeksters, kemphanen, kievit, pijlstaarten en vele andere soorten steltlopers en eenden. Geniet hier van het vogelleven. Ook lepelaar, groenpootruiter, bontbekplevier, oeverloper en zomertaling komen er opvetten. Op bepaalde dagen is de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel actief met voorlichting over vogels en het gebied.