Kritiek journalistenbond op voorstel Mediafonds Amstelveen

AMSTELVEEN – De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft grote kritiek op de opzet van het Amstelveens Stimuleringsfonds Lokale Media. Het Amstelveense stadsbestuur wil voor dit fonds de komende drie jaar 380.000 euro uittrekken om lokale journalistiek te stimuleren.

De manier waarop Amstelveen het fonds wil inrichten is volgens de NVJ ‘ongelukkig’ en zal in de huidige vorm geen journalistieke meerwaarde hebben. “Op deze wijze is het gewoon het paard achter de wagen spannen. Het wordt zo een middel van het gemeentebestuur om berichtgeving aan te sturen,” aldus algemeen-secretaris Thomas Bruning van de NVJ.

Journalisten kunnen volgens het plan een subsidieaanvraag doen bij het fonds voor het maken van lokale producties. Een nog op te richten mediaraad beoordeelt vervolgens de aanvraag. In deze Mediaraad Amstelveen komen drie tot vijf leden die benoemd worden door B&W op voordracht van de gemeenteraad. De wethouder Mediazaken, Rob Ellermeijer, zal ‘adviserend lid’ zijn van de commissie die leden voor de mediaraad voordraagt. Binnen de huidige plannen kan het college gemotiveerd afwijken van het advies van de mediaraad en zelf bepalen of er geld voor lokaal onderzoeksjournalistiek wordt toegekend of tegengehouden. Het college zegt wel dat het niet gaat toetsen op de inhoud.

Geen meerwaarde

Volgens de NVJ is het cruciaal dat de toewijzing van gelden in handen is van een geheel onafhankelijk bestuur zonder belang bij de lokale politiek. De journalistenvereniging ziet dan ook geen enkele journalistieke meerwaarde in de huidige opzet van het Amstelveense Stimuleringsfonds Lokale Media. Wethouder Ellermeijer ziet wel de voordelen in van een eigen Amstelveens fonds omdat: “Amstelveners recht hebben om te weten wat er in hun woonplaats gebeurt. Hiervoor is lokale onderzoeksjournalistiek een goed middel. Een onafhankelijk mediafonds kan een belangrijke bijdrage leveren aan dit soort journalistiek”, aldus de wethouder in een eerdere toelichting op het voorstel.

Afstand houden

Steeds meer lokale en regionale besturen ontplooien initiatieven voor fondsen om de journalistiek op lokaal niveau te ondersteunen. Meerdere gemeenten (Den Haag, Leiden, Hilversum) en provincies (Groningen, Brabant, Noord- en Zuid-Holland) hebben al een lokaal fonds opgericht of gaan er een oprichten.

De meeste gemeenten hebben uitdrukkelijk bepaald dat het gemeentebestuur afstand dient te houden als het om de inhoud gaat. Bemoeienis van de overheid met onafhankelijke journalistiek, ook als het een positief bedoelde subsidierelatie betreft, ligt volgens die gemeenten zeer gevoelig.

De NVJ heeft zich de afgelopen jaren ingespannen voor meer steun voor regionale en lokale journalistiek. Dit krijgt weerklank bij het regionale en lokale bestuur. Daarom ontwikkelt de NVJ een leidraad voor de inrichting van een lokaal mediafonds. Hierin staan aanbevelingen die lokale en regionale besturen kunnen gebruiken bij de inrichting van een dergelijk fonds. De NVJ geeft aan dat het eventueel ook de gemeente Amstelveen wil adviseren om tot een goedwerkend en onafhankelijk stimuleringsfonds voor lokale media te komen.

Het voorstel wordt eind februari behandeld in de raadscommissie.