Mogelijkheden opwek grootschalige duurzame energie in Amstelveen

AMSTELVEEN – Inwoners, het bedrijfsleven en raadsleden hebben afgelopen maandag 3 februari in kaart gebracht welke mogelijkheden er in Amstelveen zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie (zonne-energie en in beperkte mate windenergie). Het is de ambitie van Amstelveen om in 2040 onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals aardgas. Mede hierdoor zal de vraag naar duurzame elektriciteit toenemen.

Wethouder Duurzaamheid Floor Gordon: “We zijn met elkaar op zoek gegaan naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de verwachte vraag naar duurzame elektriciteit. Daarbij is er rekening gehouden met de kansen en beperkingen die er in Amstelveen zijn.
Windenergie opwekken met grote windmolens is bijvoorbeeld nauwelijks mogelijk door onze ligging vlakbij Schiphol. Zonne-energie op bedrijfsdaken, langs infrastructuur en op gevels zijn wel goede opties. Met behulp van de kaart van Amstelveen en bouwstenen zijn de deelnemers, in drie groepen, aan de slag gegaan om te kijken waar we grote aantallen zonnepanelen kunnen plaatsen.’

Groen moet groen blijven
Unaniem werden de grote daken in de Legmeerpolder gezien als locatie met veel potentie voor de opwek van zonne-energie. Ook zonnepanelen bij infrastructuur, zoals op geluidsschermen langs snelwegen en op overdekte parkeerplaatsen, werden aangemerkt als zeer geschikt. De Bovenkerkerpolder en andere stukken natuur moeten in de ogen van de deelnemers niet worden ingericht als zonneweide. “We zijn heel trots op het groen in onze gemeente en dit kostbare goed willen we zo behouden”, was een veelgehoorde opmerking.

Bijdrage aan Regionale Energiestrategie
Amstelveen werkt met andere lokale overheden, netwerkbeheerders, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners samen aan lokale energiebesparing. Ook brengt de gemeente grootschalige duurzame opwek van elektriciteit in kaart en de gevolgen daarvan voor het energienetwerk. De input van deze avond helpt bij het steeds scherper krijgen van die mogelijkheden. Verder geeft het inzicht in de bijdrage die Amstelveen kan leveren aan Regionale Energiestrategie (RES) van de regio Noord-Holland Zuid. Volgens planning gaat de concept-RES in april naar het college. Het is de verwachting dat het in mei besproken worden in de raad. In de tweede helft van dit jaar is uitgebreide inspraak door inwoners, bedrijfsleven en belanghebbenden mogelijk.