Na fel protest toch weer praten over dreigende sloop flatwoningen Lindenlaan

 Woningcorporatie Eigen Haard gaat met bewoners van flatwoningen aan de Lindenlaan opnieuw om de tafel zitten. De 72 sociale huurwoningen dreigen te worden gesloopt voor nieuwbouw met maximaal 275 woningen. Tot woede van de bewoners.

Gisteravond hield de woningcorporatie daarom een bijeenkomst waar tientallen boze bewoners kwamen opdagen.

Ze wonen soms al jaren in de flats en vinden dat Eigen Haard de boel moet renoveren in plaats van slopen. Eigen Haard heeft daar naar gekeken in het verleden, maar geen van de renovatieplannen was volgens de corporatie haalbaar. Bewoners zijn bang dat er in de nieuwbouwwoningen geen plek meer voor hen zal zijn, doordat deze te duur worden. Ook is er onzekerheid over waar zij in de tussentijd kunnen verblijven.

Beladen sfeer

De emoties liepen tijdens de bijeenkomst soms hoog op. Bestuursvoorzitter Bert Halm van Eigen Haard kwam daarom met een handreiking: “We snappen heel goed dat als één van de mogelijkheden is sloop nieuwbouw, dat dat ontzettend naar voelt. We hebben vanavond ook gemerkt dat daar heel veel emotie mee gepaard gaat. We gaan nu alle opties weer naast elkaar zetten.”

Bewoners op hun beurt reageren wantrouwend, maar nemen de uitnodiging aan: “Op basis van hoe het in het verleden is gegaan, hebben we er niet echt vertrouwen in maar het is altijd goed om weer om tafel te gaan zitten”, reageert Marielle van Zuilen van de bewonerscommissie. “We krijgen waarschijnlijk minder ruimte én de kosten van de huur gaan omhoog. Áls we nog terug kunnen komen.”

Het is nog onduidelijk wanneer woningcorporatie Eigen Haard met de bewoners weer om de tafel gaat zitten.