Nog meer afval scheiden op basisscholen

 Plastic, drinkpakjes en appel- en bananenschillen samen in één afvalbak. Vanaf woensdag 5 februari is dat verleden tijd op de basisscholen Rembrandt, Piet Hein, Roelof Venema, De Cirkel, Vrije School Parcival en Kindercampus King. De scholen kregen van de gemeente afvalbakjes voor in de klas en PMD en GF-minicontainers. Een educatief lesprogramma over afvalscheiding is in voorbereiding.

Wethouder Floor Gordon (Afval en Natuur- en Milieueducatie) bezocht woensdag 5 februari de Roelof Venemaschool. Zij werd hartelijk ontvangen door Martijn de Vries, adjunct-directeur en een grote groep leerlingen en leerkrachten. Na een korte quiz namen de kinderen de afvalbakjes mee naar hun klas. Voor de zes scholen zijn 420 afvalbakjes, 37 minicontainers en 16 afvaleilanden beschikbaar. Een afvaleiland is één grote afvalbak voor vier soorten afval: papier, plastic/metaal/blik/drinkpakjes (PMD), groente/fruit/etensresten (GF) en restafval.

Lesprogramma
Floor Gordon: “Met deze pilot helpen we scholen om afval goed te scheiden en halen we het PMD en GF ook voor de scholen op. In principe is dit afval bedrijfsafval en dat zamelt de gemeente niet in. Door gemotiveerd hiervan af te wijken, kunnen we dit afval van scholen meenemen tijdens onze inzamelroute van huishoudelijk afval.” Gordon is ook verantwoordelijk voor natuur en milieu-educatie. “We stellen met de leerkrachten een lesprogramma op om kinderen het nut van afvalscheiding bij te brengen. Jong geleerd is oud gedaan”.

Alle basisscholen
De gemeente startte de proef om het scheiden van afval op school te verbeteren. De scholen scheiden naast papier en karton nu ook GF en PMD. Alle klassen krijgen aparte afvalbakjes waardoor ze in de klas het afval goed kunnen sorteren. In de gemeenschappelijke ruimten komen grotere afvaleilanden. De leerlingen ruimen ook zwerfafval in de schoolomgeving op. Hiervoor krijgen ze onder meer grijpers en handschoenen van de gemeente. Het plan is om de proef komend schooljaar uit te breiden naar alle basisscholen. Advies- en onderzoeksbureau De AfvalSpiegel begeleidt de scholen.