Onvoldoende draagvlak voor Amstelveens ondernemersfonds

AMSTELVEEN – Er is onvoldoende draagvlak voor een Amstelveense ondernemersfonds. Dat stelt het Amstelveense college van B&W. Uit een adviesrapport blijkt dat er goede aanknopingspunten zijn om een dergelijk fonds in Amstelveen in te stellen. Ondernemers staan echter niet te springen om de kar te trekken en de gemeente wil dit niet zelf doen. 

Binnen een ondernemersfonds wordt door de ondernemers geld ingebracht om zodoende te kunnen investeren in zaken van gezamenlijk belang. Hierbij kan worden gedacht aan veiligheid, een schone en goed onderhouden omgeving, bereikbaarheid, promotie of onderwijs. In Amstelveen zijn al soortgelijke initiatieven (BIZ: bedrijfsinvesteringzones) maar die zijn kleinschaliger en vaak gericht op wijkwinkelcentra en winkelstrips zoals het Oude Dorp en de Van der Hooplaan. Een ondernemersfonds zou de gehele gemeente Amstelveen moeten behelzen.

De gemeente is van mening dat het niet verstandig is om de kar zelf te trekken: “Wij willen deze rol niet zelf op ons nemen want de instelling van een ondernemersfonds brengt een lastenverzwaring met zich mee en bedrijven zullen daar op verzoek van een lokale overheid niet breed en vrijwillig mee instemmen,” schrijft het college in een brief.