VVD/D66: forse stijging gemeentelijke lasten schuld van het Rijk

AMSTELVEEN – De Amstelveense fracties van D66 en de VVD wijzen richting het Rijk als het gaat om de forse stijging van gemeentelijke woonlasten in Amstelveen. In Amstelveen stijgen deze dit jaar met 4,7 procent.

De financieel woordvoerders Tom Coumans (VVD) en Harmen van der Steenhoven (D66) stellen dat in Amstelveen de lasten uitsluitend worden verhoogd met de gebruikelijke inflatie en eventuele belastingverhogingen vanuit het Rijk. De huidige stijging wordt veroorzaakt door de fors hogere belastingen die aan het Rijk moeten worden betaald voor het verwerken van afval, stellen de twee.  “Vervelend dat hierdoor het beeld kan ontstaan dat gemeenten de lasten fors verhogen terwijl dit eigenlijk door de landelijke overheid wordt veroorzaakt,” aldus de woordvoerders.

De landelijk gemiddelde stijging van de woonlasten is 5,2 procent. In buurgemeenten Uithoorn en Aalsmeer stegen de woonlasten respectievelijk met 3 en 4,3 procent.