24 nieuwe appartementen langs Zwarte Pad in Elsrijk

AMSTELVEEN – Aan de Charlotte van Montpensierlaan moeten 24 nieuwe appartementen verrijzen. Het complex komt op de plek van het kantoorpand naast het Zwarte Pad (Kazernepad) te staan. Dit pand staat sinds 2018 leeg. Het bij de gemeente ingediende initiatief bevat 18 huurwoningen in het middensegment en zes huurwoningen in het dure segment. Het aantal bouwlagen gaat van twee naar vijf. Het pand wordt omringd door bomen op openbaar gebied die blijven staan.

Het gaat om negen woningen met tussen een huurprijs van 720 en 915 euro, negen woningen  tussen de 915 en 1.118 euro per maand en zes woningen in de dure sector (prijspeil van 1 januari 2019). “Met de voorwaarde van ten minste één slaapkamer voor de lage middeldure categorie en tenminste twee slaapkamers voor de hoge middeldure categorie, wordt voldaan aan de daarvoor geldende kwaliteitseisen van de gemeentelijke Woonagenda, meldt de gemeente in de concept startnotitie.

Direct omwonenden ontvangen een brief met nadere informatie. Ook waar ze met hun vragen terecht kunnen voordat ze een reactie op het plan indienen. Reageren op de concept-startnotitie kan van 27 maart tot en met 24 april 2020. De reacties beantwoordt de gemeente en weegt zij af bij de definitieve startnotitie die B en W aan de gemeenteraad mét alle reacties ter besluitvorming voorlegt.